Bestuurlijke informatie

Bestuurlijke informatie

Door de Gemeente Utrecht is besloten tot het invoeren van gezamenlijk Parkmanagement voor alle bedrijven- en kantoorlocaties op het bedrijven- en kantorenterrein de Wetering-Haarrijn.

De Vereniging Parkmanagement de Wetering-Haarijn is op 1 maart 2001 opgericht.

Alle erfpachters in De Wetering-Haarrijn zijn verplicht tot lidmaatschap en een jaarlijkse financiële bijdrage aan de vereniging.

Het primaire doel van Parkmanagement is het realiseren en behouden van een blijvend hoog kwaliteitsniveau van zowel de private kavels als het openbaar gebied.

Onder Parkmanagement vallen, kortgezegd de volgende taken: onderhoud private kavels en publieke voorzieningen, algemene terreinbeveiliging (m.u.v. de individuele kantoren- en bedrijfspanden), bewegwijzering, afvalinzameling en -verwerking, vervoersmanagement, stedenbouwkundige en architectonische voorschriften.

Het bestuur van de vereniging heeft een overeenkomst met een beheermaatschappij voor de uitvoer van het Parkmanagement.

Jaarlijks vindt een algemene ledenvergadering (ALV) plaats.

Samenstelling dagelijks bestuur Vereniging Parkmanagement De Wetering-Haarrijn


Edward van Tuinen - voorzitter


Peter Seghers (Seghers Advocaten) - penningmeester


Marco Peek (Restaurant Zuiver, Brothers Horeca Groep) - bestuurslid


Johan Theunissen (Shell De Wetering) - bestuurslid


Huub Kluijtmans (WSB Finishing Equipment) - bestuurslid

Contact:
U kunt de Vereniging Parkmanagement De Wetering-Haarrijn en haar bestuursleden bereiken via:

Vereniging Parkmanagement De Wetering-Haarrijn
Proostwetering 20 K
3543 AE Utrecht
T +31 30 2027 001
E info@deweteringhaarrijn.nl