Gedurende de maanden september, oktober en november vinden er diverse werkzaamheden plaats in verband met de aanleg van een lage druk leiding voor gas en diverse glasvezelverbindingen op de Heldinnenlaan. Bekijk de website van de Gemeente Utrecht voor meer informatie.