Keurmerk Veilig Ondernemen

Keurmerk Veilig Ondernemen

Om de veiligheid in winkelgebieden en bedrijventerreinen aan te pakken werkt de gemeente Utrecht met ondernemers, politie, brandweer en andere partners, volgens de Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) methode. Dit is een hulpmiddel om samen te werken aan maatregelen voor veiligheid, zoals betere verlichting, cameratoezicht, trainingen.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen…
...verenigt ondernemers, politie, brandweer en andere partners. …stimuleert ondernemers samen te werken aan het verbeteren van het imago van de bedrijfsomgeving.

De samenwerkende partijen…
…maken de veiligheidsproblemen inzichtelijk.
…selecteren de passende maatregelen.
…voeren de maatregelen uit.
…evalueren de maatregelen en passen die -indien nodig- aan.

KVO werkt
Uit recent landelijk onderzoek blijkt dat in winkelcentra en bedrijventerreinen die in het bezit zijn van het KVO de onveiligheid afneemt. Er is minder vernieling, inbraak, inbraak auto's, diefstal en bedreiging. De afname hiervan varieert in grootte van 4 tot 16%.

Bron: Monitor Keurmerk Veilig Ondernemen 2007-2009 DSP Groep, maart 2010

Het bedrijvenpark De Wetering-Haarrijn en Kantorenpark Papendorp in Utrecht beschikken al sinds langere tijd over een KVO certificaat.

Veiligheidstrainingen voor ondernemers
De afdeling Economische Zaken en de verschillende wijkbureaus organiseren regelmatig veiligheids-trainingen voor ondernemers in de gemeente Utrecht. In deze training leert u hoe om te gaan met geweld, agressie en overvallen, maar vooral hoe dit te voorkomen is. De training werkt met rollen- spellen en wordt verzorgd door een professionele trainer en acteur. De acteur speelt bijvoorbeeld een agressieve of gewelddadige klant, en u leert daarop te reageren. Het volgen van deze training is een prima voorbereiding indien er echt iets gebeurt, maar helpt ook goed bij het nadenken over preventie.

KVO logo