Organisatie

Parkmanagement Algemeen

Bedrijventerreinen zijn er in vele soorten en maten. Ze zijn voor verschillende typen ondernemers aangelegd. Kantoorparken verschillen van logistieke terreinen, waardoor dienstverlening op maat moet worden geleverd. Parkmanagement is een organisatorisch instrument voor het creëren van een aangename bedrijfsomgeving. De rol, vorm en inhoud van het parkmanagement kunnen het beste op maat worden bepaald in samenwerking tussen ondernemers en overheid, ofwel gebruikers en eigenaren. Parkmanagement neemt in het verlengde van de gebruikers en eigenaren de regierol op zich met betrekking tot de kwaliteitsverbetering.

De inrichting van het parkmanagement wordt op maat bepaald en dient daarom een goed gestuurd proces van samenwerking te zijn om vraagstukken op het gebied van infrastructuur, groenbeheer en vastgoedontwikkeling optimaal op elkaar af te stemmen. Door bezig te zijn met operationele en strategische zaken wordt er meerwaarde van buitenruimte, gebouwen en faciliteiten gecreëerd en geborgd.

Om parkmanagement over een langere termijn staande te houden, dient niet alleen aandacht besteed aan de inhoud, maar zeer zeker ook aan het draagvlak (organisatie) en de draagkracht (financiering).

Parkmanagement verlengt de levensduur van het bedrijventerrein
Goed beheer is één van de middelen om de duurzaamheid van bedrijventerreinen te (blijven) garanderen. Parkmanagement schept de mogelijkheid voor ondernemers en werknemers om zakelijke activiteiten te verrichten in een schone, veilige, goed onderhouden, duurzame en representatieve werkomgeving.

Parkmanagement straalt waarde uit
Parkmanagement strekt zich uit van beheer en onderhoud van de groenvoorziening voor privaat en openbaar gebeid, object- en terreinbeveiliging, uniforme bewegwijzering, vervoermanagement tot gezamenlijke inkoop van diensten en producten.

Meerwaarde van parkmanagement
Parkmanagement verkleint de kans op criminaliteit, gaat verpaupering tegen, voorkomt leegstand en minimaliseert wildgroei. Het verbetert de concurrentiepositie, het imago en vestigingsklimaat, waardoor ook de werkgelegenheid intact blijft of zelfs wordt uitgebreid.

Parkmanagement is één aanspreekpunt dat alle zaken regelt, afbakening van taken en verantwoordelijkheden en kwaliteitsbewustzijn vormen de drijfveren om tijdens de exploitatie voor te zorgen.