In het onderhoudsoverzicht vindt u informatie over het uitgevoerde onderhoud in de maand april en de planning voor het komende onderhoud tot en met 27 juni 2021. Wanneer u denkt dat de realisatie op uw kavel afwijkt van de planning laat het ons weten.

Bekijk de maandupdate