Veelgestelde vragen

Hoe kan ik Vereniging Parkmanagement De Wetering-Haarrijn bereiken?

Er zijn diverse manieren om contact met ons op te nemen. U kunt ons direct mailen op helpdesk@deweteringhaarrijn.nl. In plaats daarvan kunt u ook het formulier op de contactpagina invullen dat ons via e-mail wordt toegestuurd.

U kunt ons ook bellen op telefoonnummer : 030-307 40 30

Wat is KVO?

Om de veiligheid in winkelgebieden en bedrijventerreinen aan te pakken werkt de gemeente Utrecht met ondernemers, politie, brandweer en andere partners, volgens de Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) methode. Dit is een hulpmiddel om samen te werken aan maatregelen voor veiligheid, zoals betere verlichting.

Het bedrijvenpark De Wetering-Haarrijn beschikt al sinds langere tijd over een KVO certificaat.


Wat houdt de helpdesk in?

De helpdesk is de eerste aanspreekmogelijkheid (klankbord) voor alle vragen/problemen/ideeën voor alle betrokkenen.

Waar meld ik onveilige situaties?

Alarmnummer : 112
Brandweer : 0900 88 44 (geen spoed)
Politie : 0900 8844 (geen spoed)
Wijkagent Erik SchepErik.schep@politie.nl – 06-20828033
Brandweer Utrecht : 088 878 20 03  (preventieve maatregelen)
Gemeente Utrecht : 030 286 00 00
Dierenambulance : 144

Op welke tijdstip is er terreinbeveiliging aanwezig?

De mobiele surveillance is op werkdagen van 18.00 – 08.00 uur actief op het bedrijventerrein.

Tijdens weekenden en op feestdagen wordt er 24 uur per dag gesurveilleerd.

Krijg ik korting op mijn verzekering omdat het bedrijventerrein een KVO keurmerk heeft?

Ja, neem hiervoor contact op met uw verzekeringsagent en overleg het certificaat.  Klik hier om het certificaat te downloaden.

Wie bel ik in geval van nood?

Alarmnummer : 112
Brandweer : 0900 88 44 (geen spoed)
Politie : 0900 8844 (geen spoed)
Wijkagent Erik SchepErik.schep@politie.nl – 06-20828033
Brandweer Utrecht : 088 878 20 03  (preventieve maatregelen)
Gemeente Utrecht : 030 286 00 00
Dierenambulance : 144

Waar vind ik een AED?

Kijk op de site www.hartslagnu.nl voor de dichtstbijzijnde AED. Daar kunt u zich ook registreren als uw bedrijf zelf een AED heeft.

Staat uw vraag niet in dit overzicht? Neem dan contact op.