Organisatie

Bedrijvenpark De Wetering-Haarrijn

De naam van het bedrijvenpark De Wetering is afgeleid van de watergangen (weteringen) die in de 11e en 12e eeuw gegraven werden voor de ontwatering van het gebied. In het gebied duiden historische namen als Liesveldse wetering en Proostwetering op deze belangrijke watergangen.

De Wetering-Noord is een hoogwaardig bedrijvenpark in het noordoosten van Leidsche Rijn. Bijna alle kavels zijn bebouwd, alle grond is nu uitgegeven. Het resultaat is een mooi en duurzaam terrein waarin de ruimtelijke kwaliteit centraal staat. Dit is terug te zien in de vormgeving en inrichting van de gebouwde omgeving, de aandacht voor de architectuur en de openbare ruimte. Kenmerkend voor De Wetering-noord zijn de Proostwetering, een lange brede laan met bomen aan weerszijden, het RWZI eiland en het geluidsscherm langs de A2 met daarin de showroom van autobedrijf Louwman Exclusive Cars.

De Wetering-zuid vormt de schakel tussen de entree van de rijksweg A2 en Leidsche Rijn Centrum. De combinatie van kwaliteiten is uniek: een zeer goede autobereikbaarheid, zichtlocatie in de geluidsmuur langs de A2. Bijzonder is het 800 meter lange multifunctionele gebouwencomplex 'The Wall' die tegelijkertijd als geluidsscherm dienst doet.

Haarrijn ligt in het noordwestelijk deel van Leidsche Rijn, parallel aan de Rijksweg A2 en in het verlengde van Bedrijvenpark De Wetering. In navolging van dit bedrijvenpark ontstaat door de ontwikkeling van Bedrijvenpark Haarrijn uiteindelijk één langgerekte bedrijven-as parallel aan de A2. Haarrijn wordt in de toekomst een gevarieerd gebied, met woningbouw (600-700 woningen), bedrijvenpark (circa 12 HA uitgeefbaar) en een strandzone. Het gebied vormt een subtiele overgang van het stedelijke gebied naar het landelijke gebied en de sfeer van Haarrijn wordt dan ook voor een belangrijk deel bepaald door water en groen.

Op het bedrijvenpark huisvestigen diverse soorten bedrijven denkt u hierbij aan:
• lichte industrie
• bouw
• (groot) handel
• distributie
• autobedrijven
• medisch-farmaceutische bedrijven
• ziekenhuis
• kennisintensieve productiebedrijven
• grootschalige detailhandel
• horeca
• leisure
• logistieke bedrijven
• creatieve diensten